Fizik Özel Ders İstanbul

Fiziğin Dalları

  •   Fizik Özel Ders tarafından yazıldı.
  • Kategori: Kurumsal

Fiziğin Alt Dalları

.

Fiziğin tüm alt dalları hem teorik hem deneysel bir yapıya sahiptir. Teoriler deney yapılmadan doğru kabul edilemez ve deneyler de teorik temel ve yönlendirme olmadan uygulanamaz.

Klasik Mekanik

Fiziğin en eski branşlarından olup makro boyuttaki tüm cisimlerin hareketini analiz eder. Büyük cisimlerin, mesela topların neden zıpladığını ve sarkaçların neden sallandığından gezegenlerin neden güneş etrafında döndüğüne kadar her şeyi açıklar. Büyük ölçeklerde mekaniği tüm şekilleriyle açıklar. Fakat atomik düzeydeki hareketi açıklayamaz. Tüm akışkan tiplerinin fiziğini açıklayan "akışkan mekaniği" de klasik mekaniğin uzmanlaşılmış bir alt dalıdır.

Kuantum Alan Teorisi

Çok çok küçük ve çok hızlı parçacıkların fiziğini tanımlayan bir alt daldır. Bu alana ayrıca parçacık fiziği de denilebilir. Parçacık fiziği, kuantum mekaniğinin temelleri, özel izafiyet teorisi ve alanlar kavramı üzerinde yükselir. Aynı zamanda bu üç mecrayı birleştirmeye de çalışır. Tabiatın en son yapı taşlarını tanımlamaya çalışan bu alan, fiziğin alt dalları içinde en zor branşlardan birisidir.

 

Termodinamik ve İstatistik Mekanik

Termodinamik ve istatistik fizik çok parçacıklı sistemlerdeki hareketi tanımlayan teorik mekanizmayı sağlar. Fiziğin temel çekirdeğini oluşturur. Tek parçacığın hareketi kuantum mekaniğiyle açıklanır fakat kuantum mekaniği çok parçacıklı sistemleri açıklayamaz. Bu yüzden istatistiksel yaklaşım gerekir. Termodinamik, istatistik mekaniğin atasıdır. İstatistik mekanik kuantum fiziğiyle harmanlanarak kuantum istatistik mekaniğini oluşturur.

Kuantum Mekaniği

Bu alt dal, klasik mekaniğin açıklamakta başarısız olduğu, atom-altı ölçekteki olayları açıklayan yeni bir mekanik tipini tanımlar. Atom altı ölçekli tabiatın titiz bir resmini çizer. Kuantum fiziği, belirsizlik ilkesi üzerinde temellenir ve tüm olayları olasılıklar şeklinde tahmin eder. Kuantum fiziğinde çalışmak, belli oranda matematiksel uzmanlık gerektirir.

Klasik Elektrodinamik

Bu alan fizik branşları içinde en geniş uygulama bulanıdır. Klasik elektrodinamik, atomik boyuttan evrensel boyuta kadar tüm elektromanyetik olayları açıklayan Maxwell'in elektromanyetizma yasaları üzerinde temellenir. Optik, telekominükasyon gibi çok çeşitli alt dallara ayrılır. Tüm evreni kuşatan elektromanyetik kuvvet gibi yagın olguları inceleyen bir alt daldır.

Yoğun Madde Fiziği

Yoğun madde fiziği, yoğun formdaki maddelerde meydana gelen tüm olguları açıklar. Sıvılar, katı ve gazlarla birlikte tüm madde tiplerini inceler. Bugünkü bilgi teknolojilerini mümkün kılan yarı iletken aygıtların keşfi yoğun madde fiziğinin araştırmalarının bir ürünüdür. Maddelerdeki ferromagnetizm, süper akışkanlık ve süper iletkenlik gibi tüm özellikleri tanımlar.

Nükleer Fizik

Nükleer fizik atom çekirdeğinde oluşan tüm olguları tanımlar. Radyoaktivite, nükleer fisyon ve nükleer füsyon ile uğraşır ve bunları açıklar. Nükleer fiziğin geliştirilmesi ile atom bombası, hidrojen bombası gibi tartışmalı ve büyük icatların yapılmasına ek olarak nükleer enerji kaynakları da bu alan sayesinde insanların faydası için kullanılmaktadır.

Matematiksel Fizik

Bu alt dal, teorik fiziğe analiz araçları temin eden bir branştır. Matematik doğanın dilidir ve bu yüzden insanların doğayı anlamak için matematiği anlaması gerekmektedir. Matematik, fiziğe kesinlik verir. Saf matematik ve fiziğin iç içe olduğu bir branştır. Matematiksel fizik teknikleri fiziğin alet çantasını oluşturur. Tıpkı bir işçinin işini iyi yapması için doğru aleti kullanması gerektiği gibi bir fizikçi de bir problemi çözmek için doğru matematiksel aracı kullanmak zorundadır. Doğayı anlamada derinleştikçe keşfedilen her yeni yasa ancak yeni bir matematik formuyla ifade edilebilir.

Genel İzafiyet Teorisi ve Kozmoloji

Genel izafiyet teorisi kütle çekimi (gravitasyonu) tüm ölçeklerde tanımlayabilen güçlü bir teoridir. Gravitasyonu bir kuvvet olarak değil, uzay zaman bükülmesinin bir sonucu olarak tanımlar. Kütleli cisimleri kuşatan uzay eğrilir ve bükülür. Gravitasyon ise bu eğrilmenin bir sonucudur. Özel izafiyet, uzay ve zamanı birleştirirken, genel izafiyet uzay-zamanın maddeyle etkileşimini ortaya koyar. Uzayın ne kadar büküldüğü, içinde var olan madde ve enerji miktarına göre değişir. Basit deyişle, genel izafiyet şöyle özetlenebilir: "Madde uzaya nasıl büküleceğini söyler, uzay da maddeye nasıl hareket edeceğini!" Genel izafiyet teorisi, evrenin bütün olarak geçirdiği evrimi genel bir çerçeveye sokan kozmoloji alanının doğmasına sebep olmuştur. Fiziğin alt dallarına özet bir şekilde değinmiş olduk. Aslında fiziğin daha da uzmanlaşılmış onlarca alt dalı daha vardır. Bu sınırlı makaleyle fiziğin genişliği ve yaygınlığı hakkında fikir sağlamak amaçlanmıştır.

Astronomi ve Astrofizik

Astronomi, evreni tüm görünümleriyle inceleyen gözleme dayalı bir alandır. Astrofizik ise teorik bir zeminde tüm bu kavramları açıklamaya çalışır. Fiziğin tüm alt dallarını kapsayıcı olan bu branşın tek amacı evrende meydana gelen tüm olguları açıklamaktır.

 

Fizik Duvar Kağıtları

ZooTemplate
ZooTemplate
ZooTemplate
ZooTemplate
ZooTemplate
ZooTemplate

E - Bülten

Aylık olarak bilgilendirme e-maillerimizden almak isterseniz lütfen doldurunuz

İletişim

AdresMahmutbey Yolu Cad. Sakarya çıkmazı Sok. Yazıcıoğlu İş Hanı No:3 Kat: 7 ŞİRİNEVLER

Telefon +90 212 552 94 90

e-mail Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

Top of Page